Αν σπάσει μόνιμο δόντι ή βγει από τη θέση του, τι πρέπει να κάνουμε;

Τραυματισμός δοντιού - Πρώτες βοήθειες